2019 m. gegužės 17 d., penktadienis

ŠAUKIAMAS PAKARTOTINIS NEEILINIS SUVAŽIAVIMAS

Kadangi neįvyko neeilinis Suvažiavimas (nebuvo kvorumo), tai Valdyba 2019-06-09 18:00 val., adresu Santakos g. 12, Kaunas, šaukia pakartotinį neeilinį Suvažiavimą, kurio galutinė darbotvarkė: 1) Dėl Pirmininko atšaukimo; 2) Dėl Pirmininko rinkimų; 3) Dėl Valdybos narių atšaukimo; 4) Dėl Valdybos sudėties nustatymo; 5) Dėl Valdybos narių rinkimų.