ATRASK SAVYJE SAVANORĮ

2010-11-09 socialinis projektas „Atrask savyje savanorį“ („Find the volunteer inside you“) sukurtas savanoriškos jaunimo organizacijos – asociacija „Idėja Kaunui“ ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno skyriaus. 

„Atrask savyje savanorį“ tikslai:
· skatinti savanorystę, pilietiškumą, socialinį aktyvumą;
· didinti savitarpio pagalbos supratimą;
· mažinti socialinę atskirtį;
· dalyvauti psichoaktyvių medžiagų prevencijos srityje;
· pasidalinti gerąja patirtimi.

„Atrask savyje savanorį“ programos:
· „Pirmoji pagalba visiems“;
· „Humanizmo galia“;
· „Atrask savyje savanorį“.


VEIKLA


2016 m.

· Socialinio projekto „Atrask savyje savanorį“ pristatymas


2015 m.

· Socialinio projekto „Atrask savyje savanorį“ aptarimas
· Socialinio projekto „Atrask savyje savanorį“ pristatymas


2014 m.

· Socialinio projekto „Atrask savyje savanorį“ aptarimas
· Socialinio projekto „Atrask savyje savanorį“ pristatymas


2013 m.

· Pritarimas socialiniam projektui „Atrask savyje savanorį“
· Socialinio projekto „Atrask savyje savanorį“ pristatymas


2012 m.

· Socialinio projekto „Atrask savyje savanorį“ aptarimas
· Socialinio projekto „Atrask savyje savanorį“ pristatymas


2011 m.

· Socialinės programos „Atrask savyje savanorį“ aptarimas
· Socialinės programos „Pirmoji pagalba visiems“ aptarimas
· „Atrask savyje savanorį“ video klipo pristatymas
· Socialinės programos „Atrask savyje savanorį“ pristatymas
· Socialinės programos „Pirmoji pagalba visiems“ pristatymas


2010 m.

· Socialinio projekto „Atrask savyje savanorį“ pristatymas (2010-11-09)