2009 m. rugsėjo 11 d., penktadienis

Kultūros nakties „Kauno naktys“ atsiradimo istorija


Šiandien Kaune dar girdime atgarsius kultūros nakties „Kauno naktys: ekologija ir kultūra nuo sutemų iki aušros”, pirmą organizuota tam, kad paskatintų domėtis kultūriniu Kauno gyvenimu, inicijuotų ekologijos idėjų sklaidą, pagerintų Kauno, kaip saugaus miesto įvaizdį bei įtrauktų miestiečius į turiningas ir malonias pramogas, minint Laikinosios sostinės 90 metų jubiliejų.

Visi kas norėjo, galėjo ir jau išreiškė savo nuomonę, dėl renginio įvairiuose komentaruose internete. Nuomonių būtą įvairių, tačiau dauguma renginio svečių liko patenkinti ir nekantraudami laukia kito panašaus renginio. Komentarai atskleidė, kad daugumai renginio svečių įdomi renginio atsiradimo idėja, todėl pravartu viską papasakoti nuo pradžių.

Šių metų balandžio mėnesį dienraštis „Kauno diena“ ir Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas suorganizavo konkursą „Idėja Kaunui“, kuriame visi galėjo siūlyti po idėjas trimis temomis. Į konkurso finalą pateko devyni asmenys, iš kurių keturi: Henrikas Kupcikevičius, Ignas Areškevičius, Rūta Vyžintaitė, Jurgis Šefleris, bei aktyvus studentas Vaidas Paužuolis ir yra šio renginio organizatoriai. Penki asmenys, kurių dauguma yra studentai suorganizavo masinį, pirmą kartą Kaune organizuotą kultūros naktį. Naktinę šventę finansavo ir padėjo organizuoti Šeflerių šeima, Kauno miesto meras, dauguma LR Seimo narių išrinktų Kauno mieste ir kelios įmonės.

Renginys buvo ruošiamas keturis mėnesius ir per šį laiką pavyko suburti nemažai dalyvių ir pagalbininkų, kurie sutiko dalyvauti renginio programoje be jokio atlygio. Nors buvo ir tokių asmenų, kurių pavardžių nesinori minėti, kurie stengėsi žlugdyti šio renginio iniciatyvą pagyvinti naktinį Kauno kultūrinį gyvenimą. Negailėdami jėgų, turėdami tik preliminarią renginio programą organizatoriai ieškojo rėmėjų. Kai kurie rėmėjai atsirado tik paskutinėmis dienomis.

Rėmėjų būtą įvairių, vieni iš jų padėjo kuo tik galėjo, o kiti negarbingai pasinaudojo situacija. Norėtųsi paminėti restorano „Čanas“ administraciją, kurie paskutinę minutę prieš renginį atsisakė remti, nors plakatai su jų reklama jau buvo išplatinti mieste.

Konkurso „Idėja Kaunui“ finalininko ir renginio globėjo Jurgio Šeflerio žodžiai: „Negalvok ką tau duos Kaunas, pagalvok, ką pats gali duoti” - turėtų tapti visiems: tiek organizatoriams, tiek šventės dalyviams, tiek miesto gyventojams pilietinės atsakomybės pamoka. Nuoširdi LR Seimo narės Vincės Vaidevutės Margevičienės materialinė ir organizacinė parama mums visiems tapo puikiu pavyzdžiu, koks tūrėtų būti tikras kaunietis, atstovaujantis šiam miestui LR Seime. Parlamentarė, ne tik skyrė finansinę paramą, bet ir pati klijavo renginio plakatus, padėjo organizuoti ir dalyvavo renginiuose.

Vienas iš svarbiausių naktį organizuojamo renginio klausimų buvo saugumas. Šis klausimas buvo labai keblus, nes Viešosios tvarkos pareigūnai teigė, kad jie neprivalo užtikrinti viešo saugumo viešose vietose, kai vyksta renginiai, nes nėra pinigų ir pasiūlė samdytis privačią saugos tarnybą, kuri kainuotų tiek, kiek sudarė renginio biudžetas. Taigi, išvada tokia - pareigūnai pamiršo, kas parašyta LR Konstitucijoje. Viešąją tvarką naktį saugojo Šaulių sąjunga. Naktinio renginio metu viešosios tvarkos pažeidimų neužfiksuota.

Dėl blogo oro, kai kuriuose renginio vietose neįvyko numatyti pasirodymai, nes jie buvo perkelti į patalpas arba atšaukti.

Rengėjai įsitikinę, kad tikslas pasiektas: „Kauno naktys“ turi ateitį, per jas gali vykti ne tik ekologijos sklaida, bet ir kultūros, pilietiškumo, visuomeniškumo pamokos, kad Kaunas yra saugus miestas, ir jam ne visada reikia „uniformuotų auklių“, kad žmonės gali naktį Laisvės alėjoje turiningai ir įdomiai leisti laiką. Laisvės alėjoje ir Rotušės aikštėje vyko žaidimas, kurio metu buvo galima laimėti nešiojamą kompiuterį (prizą įsteigė renginio mecenatas AB „TEO LT“) naktį prisijungiant prie nemokamo bevielio interneto ryšio (nemokamo bevielio internete ryšio Laisvės alėjoje idėjos autorius Henrikas Kupcikevičius) atsakyti į kelis klausimus susijusiu su Kaunu. Renginyje „Kauno naktys: ekologija ir kultūra nuo sutemų iki aušros“ virė tikra kultūra, kuri priminė senąją ir kūrė naująją Kauno istoriją.

„Kauno naktų“ organizatoriai nori nuoširdžiai padėkoti dalyviams, savanoriams, kurie be jokio atlygio sutiko skirti savo laiką miestui, renginio mecenatui AB „TEO LT“, globėjams, televizijai „INIT“, radijo stočiai bei televizijai „Pūkas“, dienraščiui „Kauno diena“, muziejams, galerijos, Šaulių sąjungai už pagalbą organizuojant kultūros naktį Kauno miesto gyventojams ir jo svečiams.

Organizatoriai:
Iniciatyvinė jaunimo grupė „Idėja Kaunui“
Henrikas Kupcikevičius
Vaidas Paužuolis
Ignas Areškevičius
Rūta Vyžintaitė
Jurgis Šefleris
Aušra Pociūtė

Savanoriai:
Kristina Rancaitė
Julius Majauskas
Vytautas Šmitaitis

Renginio mecenatas: AB „TEO LT“
Informacinis rėmėjas: dienraštis „Kauno diena“
Renginio partneris: Kauno kolegija
Renginio globėjai:
Jurgis ir Audronė Šefleriai
LR Seimo narė Vince Vaidevutė Margevičienė
Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas
LR Seimo narė Rasa Jukneviečienė
LR Seimo narys Rimantas Jonas Dagys
LR Seimo narys Kazys Starkevičius
LR Seimo narys Arimantas Dumčius
LR Seimo narys Kazimieras Kuzminskas
Renginio rėmėjai:
UAB „ARX Baltica“
UAB „ACME Baltija“
Vaistinė „Camelia“
Kauno natūralios medicinos centras „Echoton“

Nuotraukos autorius Erikas Ovčarenko.