2010 m. gruodžio 2 d., ketvirtadienis

Kvietimas į šv. Kalėdinį vakarą „Po angelo sparnu“

1983 m. buvo pradėta aktyviai supažindinti plačiąją visuomenę su neįgaliųjų žmonių problemomis ir kovoti už tai, kad tokiems žmonėms būtų suteiktos vienodos teisės, kad jiems būtų sudarytos sąlygos pritapti visuomenėje. 

Šiai dienai Kauno mieste nevyriausybinių organizacijų susijusių su negalią turinčiais žmonėmis yra 22, tačiau ne visada, ne visi nevyriausybinių organizacijų asmenys turintys negalią gali dalyvauti miesto organizuojamuose renginiuose dėl negalios. 

Asociacija „Idėja Kaunui“ kartu su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno skyriumi skatindami savitarpio pagalbą ir siekiantys mažinti socialinę atskirtį, minint Europoje paskelbtus 2010–uosius, kaip kovos su skurdu ir socialine atskirtimi, metus, organizuoja pirmą kartą Lietuvoje, Kaune vykstantį šv. Kalėdinį vakarą „Po angelo sparnu“ Kauno miesto žmonėms turintiems negalią. Renginys vyks gruodžio 28 d. Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje (Soboras) 14 val. 

Renginyje numatoma vargonininkės, saksofonisto, akordeonistų bei jaunimo dainos teatro atlikėjų pasirodymas. 

Renginyje dalyvaus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė Vincė Vaidevutė Margevičienė.