2010 m. gruodžio 29 d., trečiadienis

Šv. Kalėdinis vakaras „Po angelo sparnu“

1983 m. buvo pradėta aktyviai supažindinti plačiąją visuomenę su neįgaliųjų žmonių problemomis ir kovoti už tai, kad tokiems žmonėms būtų suteiktos vienodos teisės, kad jiems būtų sudarytos sąlygos pritapti visuomenėje. 

Šiai dienai Kauno mieste nevyriausybinių organizacijų susijusių su negalią turinčiais žmonėmis yra 22, tačiau ne visada, ne visi nevyriausybinių organizacijų asmenys turintys negalią gali dalyvauti miesto organizuojamuose renginiuose dėl negalios. 

Asociacija „Idėja Kaunui“ kartu su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno skyriumi skatindami savitarpio pagalbą ir siekiantys mažinti socialinę atskirtį, minint Europoje paskelbtus 2010–uosius, kaip kovos su skurdu ir socialine atskirtimi, metus, organizavo pirmą kartą Lietuvoje, Kaune vykstantį šventinį Kalėdinį vakarą „Po angelo sparnu“ Kauno miesto žmonėms turintiems negalią. 

Šventiniame Kalėdiniame vakare „Po angelo sparnu“ dalyvavo ir sveikinus sakė gerbiamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, gerbiamas Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas ir gerbiama LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, Kauno miesto savivaldybės Socialinių, sveikatos ir šeimos reikalų komiteto pirmininkė Loreta Kudarienė. 

Sveikinu jus, atvykusius į renginį, linkiu stiprybės, gražių iniciatyvų ir sėkmės ateinančiais metais. Norėčiau jus pakviesti aktyviau dalyvauti savanorių veikloje, čia yra galimybių pasirekšti kiekvienam pagal savo galimybes. Savanorystė Lietuvoje dar nėra taip išplitusi kaip Skandinavijos šalyse. Mums reikėtų iš jų pasimokyti. Kitais metais Kaune vyks Hanza dienos, o vėliau Europos krepšinio čempionatas. Norėčiau, kad visi kauniečiai būtų dėmesingi atvykusiems svečiams“, - kalbėjo Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas. 

Svečiai pateikė informaciją apie ministerijos ir LR Seimo priimamus sprendimus. V. V. Margevičienė akcentavo, kad LR Seimas ratifikavo Neįgaliųjų teisių konvenciją, ji kalbėjo kas jau atliekama ir kas dar bus padaryta įgyvendinant Neįgaliųjų teisių konvenciją. 

Asociacijos „Idėja Kaunui“ atstovė Rita džiaugėsi, kad gerbiami svečiai nepasididžiavo ir atvyko pasidalinti savo nuoširdumu, šiluma pabūnant kartu su mumis, kartu pasiklausant šventiniam Kalėdiniui vakarui skirtą koncertą, kuriame visi mes galėjome išgirsti vargonininkės Julijos Bujanovaitės, saksofonisto Dainiaus Karžinausko, akordeonistų Lauros Mozūraitės ir Andriaus Daučiansko bei jaunimo dainos teatro „Akustinis fotelis“ vadovo Žilvino Vingelio pasirodymus. 

Žmonės su negalia gali išreikšti save įvairiose srityse. Tiek dainuodami, stebinat savo balsu, tiek vaidinant, šokant, kuriant poeziją, dirbant kompiuteriu, rašant mokslinius darbus, tapant ir pan. Lietuvoje yra labai daug gabių žmonių turinčių negalią, tačiau, galbūt, ne visada mes į juos atkreipiame dėmesį dėl įvairiausių priežasčių. Svarbiausia, kad mes siekiame, kad žmonės turintys negalią pritaptų visuomenėje, kad jie nesijaustų kitokie, nei kiti. Todėl organizuojamas visiems reikšmingas šventinis Kalėdinis vakaras „Po angelo sparnu“, – sakė Henrikas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno skyriaus narys. 

Visiems palinkėtume tikėjimo ir pasitikėjimo savimi, savo darbais ir kasdieniniame gyvenime supančiais žmonėmis. Nes, būtent tie žmonės, kurie kasdieniniame gyvenime supa mus, kurie pataria, kurie padeda įgyvendinti įvairias idėjas, yra tikras stebuklas. Tikras Kalėdinis stebuklas. Manome, kad mes visi turime ne po vieną, o net po keletą nuoširdžių, mylimų Kalėdinių stebuklų“, – kalbėjo Olga Jodelis, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kauno skyriaus pirmininkė.