2013 m. kovo 4 d., pirmadienis

Pritarimas socialiniam projektui „Atrask savyje savanorį“

Seimo narė, Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoja Vincė Vaidevutė Margevičienė pritarė socialiniam projektui „Atrasksavyje savanorį“, kurio tikslai yra skatinti savanorystę, pilietiškumą, socialinį aktyvumą, didinti savitarpio pagalbos supratimą, mažinti socialinę atskirtį, dalyvauti psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos srityje, pasidalinti gerąja patirtimi.