2013 m. rugsėjo 4 d., trečiadienis

Pranešimo išrašas dėl Gedimino Banaičio #1

Gediminas Banaitis, vieša nuotr.
Rugpjūčio 29 d. naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“ paskelbė pranešimą pavadinimu „Kauno naktys šiais metais nevyks dėl savivaldybės požiūrio į šventę“, kuris parengtas atsižvelgiant į mūsų rugpjūčio 28 d. parengtą pranešimą pavadinimu „Penktosios „Kauno naktys“ vyks 2014 m.“, tuo suponuojant, jog šiais metais jos nebus organizuojamos, nurodant pagrindę priežastį – „2012 m. rudenį Savivaldybė nepakankamai įdėmiai atsižvelgė į aukščiau paminėtas aplinkybes, nutarė, kad „Kauno naktys“ nepriskirtinos prie kitų svarbių miesto kultūros renginių (projektų) 2013-2015 metams, tačiau kaip svarbų miesto kultūros renginį (projektą) įtraukė Kauno arkivyskupijos kurijos organizuojamą „Lietuvos jaunimo dienos“ ir tam skyrė daugiau nei 100 tūkst. litų“. 

Vakar naujienų portale „Kas vyksta Kaune“ vienas iš Savivaldybės Kultūros ir meno padalinio darbuotojas (valstybės tarnautojas) Gediminas Banaitis, kuris save vadina kažkokiu neaiškiu „skrandžiu“, komentaro skiltyje nurodė akiplėšišką ir veidmainišką melą, tuo parodydamas, jog jis kaip Savivaldybės darbuotojas elgiasi skandalingai ir amoraliai. Tiesa, šiuo pranešimu nekelsime klausimų apie tai, kokiais jis būdais įsidarbino Savivaldybėje. Tačiau papildomai nurodysime mūsų sąsajas su minėtu skandalingu ir amoraliu elgesiu pagarsėjusiu Gediminu Banaičiu, kurios svarbios vertinant jo akiplėšišką ir veidmainišką melą. 

2011 metų viduryje Gediminas Banaitis susisiekė su mumis, siūlydamas už pinigus savo neaiškaus festivalio „Centras“ programą pristatyti mūsų rugsėjo mėnesį organizuojamame nekomerciniame kultūros renginyje „Kauno naktys“. Mes kategoriškai pasakėme, jog renginys „Kauno naktys“ yra nekomercinis, kurio biudžetas yra labai nedidelis, kad prie „Kauno naktų“ organizavimo visi prisideda neatlygintinai, todėl kategoriškai nesutikome veltis į diskusijas dėl pinigų. 

Tačiau, nepaisant to, Gediminas Banaitis pareiškė, kad jis yra profesionalus meno vadybininkas ir menininkas, kad jis jau kelerius metus organizuoja festivalį „Centras“, ir todėl jis žino, jog jis vertas visų pinigų, kuriuos turėtume jam mokėti už per kelerius metus festivalio „Centras“ surinktos medžiagos demonstravimą renginyje „Kauno naktys“. 

2012 m. rugpjūčio mėnesį vėl Gediminas Banaitis susisiekė su mumis dėl galimybės jo organizuojamo festivalio „Centras“ medžiagą kaip nors įtraukti į nekomercinio kultūros renginio „Kauno naktys“ programą, tačiau atsižvelgdami į ankstesnę patirtį su juo, atsisakėme turėti bet kokių ryšių. 

Mūsų nuomone, Gediminas Banaitis pasirodė ne kaip norintis prisidėti prie Kauno miesto kultūros kūrimo proceso, o kaip norintis prisidėti tik už pinigus prie Kauno miesto kultūros kūrimo proceso. 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad nežinia kaip ir iš kur festivalis „Centras“, kurį oficialiai organizuoja VšĮ „Socialinės atsakomybės projektai“, nuo 2012 m. buvo priskirtas prie kitų svarbių miesto kultūros renginių (projektų) 2010-2012 metams, tam Savivaldybė skirdama 5 tūkstančius litų organizavimui. 

Manome, kad Gedimino Banaičio organizuojamas festivalis „Centras“ sulaukė tokio dėmesio ir finansinio pasisekimo (Savivaldybė pradėjo festivalį „Centras“ ne tik finansuoti, bet dar ir nuo 2012 m. priskyrė prie kitų svarbių miesto kultūros renginių (projektų) 2010-2012 metams), kadangi jis ketino nuo 2012 metų įsidarbinti Savivaldybėje, kurioje ir įsidarbino Kultūros ir meno padalinyje, kuri kuruoja kitus svarbius miesto kultūros renginius (projektus). Dėl to buvo kreiptasi į Savivaldybę, kad įvertintų Gedimino Banaičio vaidmenį susijusį su festivaliu „Centras“ ir pinigais. Be to, festivalis „Centras“ yra priskirtas prie kitų svarbių miesto kultūros renginių (projektų) ir 2013-2015 metams, 2013 metams skiriant dviem tūkstančiais daugiau – 7 tūkstančius litų. Kaip tikėtina, jog su lyg metais didės finansavimas. 

Pabrėžiama, kad rugpjūčio 28 d. pranešime pavadinimu „Penktosios „Kauno naktys“ vyks 2014 m.“ aiškiai įvardijome priežastis dėl kurių šiais metais neorganizuosime kultūros renginį „Kauno naktys“ – dėl to, jog Savivaldybė renginio „Kauno naktys“ nepriskyrė prie kitų svarbių miesto kultūros renginių (projektų) 2013-2015 metams, ko pasėkoje renginys „Kauno naktys“ negalėjo pretenduoti į dalinį finansavimą dalyje dėl kitų svarbių miesto kultūros renginių (projektų) 2013-2015 metams. 

Tačiau, kaip tikėtina, Gediminas Banaitis, pykdamas ant mūsų, nes išdrįsome pasakyti „Karalius nuogas“, vakar naujienų portale „Kas vyksta Kaune“ nurodė, kad jis ne vieną valandą sugaišo aiškindamasis tikrąsias renginio „Kauno naktys“ nepriskyrimo prie kitų svarbių miesto kultūros renginių (projektų) 2013-2015 metams priežastis ir išsiaiškino, kad renginys „Kauno naktys“ nebuvo priskirtos prie kitų svarbių miesto kultūros renginių (projektų) 2013-2015 metams dėl to, jog ankstesniuose vykusių renginio „Kauno naktys“ metu buvo užfiksuota daug viešosios tvarkos pažeidimų.

Norime atkreipti dėmesį į tai, kad mums nėra žinoma, jog būtų anksčiau vykusiose „Kauno naktyse“ nustatyti kokie nors viešos tvarkos pažeidimai apie kuriuos Gediminas Banaitis sapalioja ir vapalioja. Todėl tokias Gedimino Banaičio sapaliones ir vapaliones laikome kaip akiplėšišką ir veidmainišką melą, kuris paremtas galimai jo kompetencijos stoka ir kerštu mums.  

Atsakingai pareiškiame, kad tokie asmenys kaip Gediminas Banaitis nėra tinkamas dirbti Savivaldybėje dėl savo skandalingos ir amoralios reputacijos. 


P.S. Neabejojame, kad po šio pranešimo, Gedimino Banaičio festivalį „Centras“ ims oficialiai organizuoti nebe VšĮ „Socialinės atsakomybės projektai“, o kokia nors kita VšĮ, tikslu, kaip manome, jog būtų sunkiau visuomenei surasti sąsajas tarp Gedimino Banaičio ir jo organizuojamo festivalio „Centras“ pinigų, kuriuos skiria jo darbovietė – Savivaldybė.