2016 m. kovo 8 d., antradienis

Šampanas tostams už sėkmingus sprendimus baigėsi: politikas Algimantas Radvila teisiamas dėl aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo ir paskleistų šmeižikiškų duomenų

Anais laikais buvo toks „rudasis“ Radvila, po to „juodasis“, o dabar „raudonasis“. Tikra spalvų paletė, kurioje trūksta tik vienintelės spalvos. Kas ten žino, gal ateityje bus koks nors „žydrasis“. Laikas parodys. Tačiau šį kartą ne apie tai. 

Iš kairės: politikas A. Radvila ir Lietuvos gėlų lygos pirmininkas V. Simonko.
Nuotraukos (atitinkamai): pipedija.com ir V. Valentinavičiaus.
Sutapimas ar ne, tačiau yra du žmonės, kurie vienas į kitą labai panašūs.

Pastaruoju metu teismų duris aktyviai pradėjo varstyti vidurinį išsilavinimą teturintis ale verslininkas, prijaučiantis bolševikams ir esantis komunistų, t. y. Lietuvos socialdemokratų partijos narys, save prisistatantis kaip politikas 50-ies metų Algimantas Radvila, kuriam atviros visos durys – nuo restoranų ir boulingų iki nočnykų ir kalėjimų, išgarsėjęs puotomis su teisėjais ir tostais už sprendimus, aplaidžiu buhalterinės apskaitos tvarkymu, nesąžiningu elgesiu ir grasinimu susidoroti su muzikantais bei akiplėšišku ir veidmainišku šmeižtu. 

2015 m. sausio 9 dienos vakarą Kaišiadoryse „raudonojo“ A. Radvilos priklausančioje kavinėje „raudonasis“ A. Radvila kartu su Apeliacinio teismo teisėjais puotavo ir kėlė tostus už sprendimus. O kad tostai tikrai išsipildytų – sprendimai būtų sėkmingi, tik neaišku kam, ar „raudonajam“ A. Radvilai ar kam nors kitam, „raudonasis“ A. Radvila teisėjus pamalonino suorganizavęs privačių muzikantų koncertu. 

Pasak teisėjų, puota su tostais už sėkmingus sprendimus jiems atsiejo 1 tūkstantį litų, visuomenei nurodydami, kad už puotą ir sklidinas šampano taures jie patys susimokėjo, o ne „raudonasis“ A. Radvila, tačiau pripažino, jog negalintys to įrodyti, nes nėra išsaugoję kvito. Kaip dabar žinoma, tai „raudonasis“ A. Radvila gavęs 1 tūkstantį litų juos neapskaitė, dėl ko Šakių rajono apylinkės teisme pradėta nagrinėti baudžiamoji byla Nr. 1-35-630/2016, kurioje „raudonasis“ A. Radvila kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 223 straipsnio 1 dalyje „Aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas“ ir už tai jam gresia penkeri metai laisvės atėmimas. Šakių rajono apylinkės teisme balandžio 13 dieną 10 valandą vyks teisiamasis posėdis, kuriame, kaip manytina, „raudonasis“ A. Radvila puls kniūbsčiomis ant kelių atgailauti už inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Reginys turėtų būti vertas milijono! 

Puota su tostais už sprendimus bei padarytas galimas nusikaltimas nebūtų išaiškėjęs, jeigu „raudonasis“ A. Radvila nebūtų šykštus, būtų sąžiningas ir negrasinęs susidoroti su muzikantais. Mat, vietoj to, kad „raudonasis“ A. Radvila būtų kelis šimtus sumokėjęs muzikantams už koncertą, tai ėmė jiems grasinti susidorojimu, dėl ko muzikantai kreipėsi į teisėsaugą ir taip visa teisėjų puota su tostais ir aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas išaiškėjo. 

Tačiau, negana to, kad „raudonasis“ A. Radvila neatsiskaitė su muzikantais, jiems grasino susidoroti, bet dar ir ėmė akiplėšiškai ir veidmainiškai juos viešai šmeižti, dėl ko vienas muzikantas civilinio proceso tvarka pagal LR CK 2.24 straipsnį kreipėsi į teismą dėl garbės ir orumo gynybos, prašant pripažinti, kad „raudonojo“ A. Radvilos paskleisti duomenys apie muzikantą yra tikrovės neatitinkantys, žeminantys garbę ir orumą, ir priteisti iš „raudonojo“ A. Radvilos neturtinę žalą. 

Iš pradžių muzikanto ieškinį nagrinėjo Kaišiadorių rajono apylinkės teismas, tačiau paskutinio posėdžio, kai turėjo būti sakomos baigiamos kalbos, išvakarėse „raudonasis“ A. Radvila ir jo dvi advokatės Vida Kisielienė ir Sigrida Eglė Šalūgaitė (Tankevičienė) nepagrįstai šalino teismo pirmininkę. Kauno apygardos teismas nustatė, kad „raudonojo“ A. Radvilos ir jo dviejų advokačių V. Kisielienės ir S. E. Šalūgaitės (Tankevičienės) sapalionės ir vapalionės dėl teismo pirmininkės nušalino yra nepagrįstos, todėl teismas nutarė kreiptis į Advokatų tarybą, siūlant apsvarstyti ar yra pagrindas pripažinti advokates V. Kisielienę ir S. E. Šalūgaitę (Tankevičienę) pažeidus profesinės etikos reikalavimus ir iškelti joms drausmes bylas. Be to, teismas atkreipęs dėmesį į esamą situaciją Kaišiadoryse, nustatęs, kad dauguma Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjų, išskyrus teismo pirmininkę, yra labai susiję su „raudonuoju“ A. Radvila, t. y. jie yra „raudonojo“ A. Radvilos draugai ir (ar) buvę jo priklausančioje kavinėje, todėl nutarė bylą perduoti nagrinėti Prienų rajono apylinkės teismui, kuris vėl iš naujo nagrinės bylą ir taip bylos nagrinėjimas užsitęs dar pusmetį. 

Iš viso to kyla keli klausimai, kokių interesų „raudonasis“ A. Radvila, teturintis vidurinį išsilavinimą, gali turėti su teisėjais, profesionaliais teisininkais, turinčiais mažų mažiausiai įgiję magistrantūros laipsnį? Ir galiausiai, kada „raudonasis“ A. Radvila nustos akiplėšiškai ir veidmainiškai šmeižti muzikantus ir kada su jais atsiskaitys? 

P.S. Kadangi „raudonasis“ A. Radvila teisiamas Šakių rajono apylinkės teisme, be to, jo veidmainiški ir šmeižikiški pasisakymai apie muzikantus nagrinėjami Prienų rajono apylinkės teisme, tačiau, kaip žinoma, jis tostus už sėkmingus sprendimus kėlė su Apeliacinio teismo teisėjais, tai iškyla klausimas, gal jis per klaidą ne su to teismo teisėjais kėlė tostus už sėkmingus sprendimus, juk jam galbūt reikėjo tostus kelti su Šakių rajono ir Prienų rajono apylinkių teismo teisėjais?!