2012 m. rugsėjo 15 d., šeštadienis

Pranešimo išrašas dėl Violetos Diržinauskienės ir Vitos Žilytės #2

2012-09-07 viešai praneštas, kad dėl UAB kino teatro „Romuva“ direktorės Violetos Diržinauskienės ir UAB kino teatro „Romuva“ darbuotojos Vitos Žilytės elgesio kreiptasi į UAB kino teatro „Romuva“ vadybą ir savivaldybę, prašant skubos tvarka peržiūrėti UAB kino teatro „Romuva“ direktorės V. Diržinauskienės kompetenciją toliau eiti einamas pareigas. 

UAB kino teatro „Romuva“ vadyba, įvertinusi V. Diržinauskienės kompetenciją toliau eiti einamas pareigas, 2012-09-12 protokoliniu nutarimu nutarė V. Diržinauskienę atleisti iš pareigų nuo spalio 1 dienos. 

Nepaisant UAB kino teatro „Romuva“ vadybos sprendimo, toliau V. Diržinauskienė su savo pavaldine V. Žilyte elgėsi nekorektiškai, kaip tikėtina, kerštaudami mums. Toliau jos rugsėjo 13/14 dienomis telefono skambučiais įžūliai atakavo mus, reikšdamos priekaištus, kodėl dėl jų veiksmų kreipėmės į UAB kino teatro „Romuva“ vadybą, toliau vis tiek garsinančiai prašydamos, jog esamą programą – nemokamą nekomercinio kino rodymą – organizuotume ne „Romunos“ prieigose, o pačioje „Ramuvoje“, dėl ko „Romuva“ galėtų pardavinėti bilietus į kiną, o gautą pelną pasidalinti. Kategoriškai su tokiomis akiplėšiškomis ir veidmainiškomis V. Diržinauskienės ir V. Žilytės idėjomis nesutikome bei nurodėme, kad renginys „Kauno naktys: kultūra ir aš“ yra nekomercinis renginys, todėl organizuojama programa – komercinio kino rydymas yra nemokamas, kurį visi renginio svečiai galės nemokamai žiūrėti. Taip pat nurodėme, kad ir dėl šio elgesio bus kreiptasi į UAB kino teatro „Romuva“ vadybą bei į savivaldybę, kuriai priklauso UAB kino teatro „Romuva“, kad tokie darbuotojai kaip V. Diržinauskienė ir V. Žilytė negalėtų dirbti bet kurioje savivaldybei priklausančioje įmonėje. 

Po to V. Diržinauskienė ir V. Žilytė vėl pradėjo reikalauti, kad joms pateiktume savivaldybės išduotą leidimą organizuoti renginį „Kauno naktys: kultūra ir aš“. Joms pasakėme, kad leidimą galime pateikti elektroniniu paštu, todėl jos turi elektroniniu paštu pateikti prašymą dėl leidimo patekimo. Tačiau iki šios akimirkos nėra gauti V. Diržinauskienės ir V. Žilytės prašymai dėl leidimo pateikimo. 

Atsižvelgdami į aukščiau nurodytas aplinkybes, kreipiamės į UAB kino teatro „Romuva“ vadybą ir savivaldybę, prašydami skubos tvarka įvertinti UAB kino teatro „Romuva“ direktorės V. Diržinauskienės ir UAB kino teatro „Romuva“ darbuotojos V. Žilytės elgesį. 

P. S. Visuomenę įspėjame, kad kritiškai vertintų bet kokius UAB kino teatro „Romuva“ direktorės V. Diržinauskienės ir UAB kino teatro „Romuva“ darbuotojos V. Žilytės pasisakymus apie asociaciją „Idėja Kaunui“, jos narius ir savanorius bei vykdomą veiklą, nes tai jos gali daryti kerštaudamos mums.