2012 m. rugsėjo 7 d., penktadienis

Pranešimo išrašas dėl Violetos Diržinauskienės ir Vitos Žilytės #1

2012-01-02 viešai pranešta, kad ketvirtą kartą Kaune organizuojama miestui svarbi kultūros naktis „Kauno naktys: kultūra ir aš“ vyks 2012 m. rugsėjo 8 d. nuo 20 val. vakaro iki 5 val. ryto, iš šeštadienio į sekmadienį. 

2012-07-11 viešai pranešta, kad „nekomercinis renginys, kultūros naktis „Kauno naktys: kultūra ir aš“, turėjęs vykti rugsėjo 8 d., vyks rugsėjo 14 d. nuo 20 val. vakaro iki 5 val. ryto, iš penktadienio į šeštadienį. 

Komisija žinojo, kad „Kauno naktys“ organizuojamos rugsėjo 8 dieną. Taip pat žinojo, jog renginys (kuris oficialiai įtrauktas į Kauno miesto svarbių renginių ir į 2012 metų svarbiausių reprezentuojančių Lietuvą renginių sąrašus) turi savo nusistovėjusias tradicijas: jokios komercijos bei prekyviečių, pasirodymams naudojamos atviros erdvės, tokios kaip: „fontanas“, „Miesto sodas“, Nepriklausomybės a., Vilniaus g., dramos teatro prieigos. Tačiau dėl nežinomų aplinkybių, komisija tam tikriems asmenims išdavė leidimą tą pačią dieną rengti rudens gėrybių mugę tose pačiose vietose.  
Galbūt komisijai atrodo, jog rudens gėrybių mugė yra reprezentatyviau už kultūrinį renginį „Kauno naktys“. 

Norėdami išvengti besikertančių skirtingų renginių idėjų, turgaus įvaizdžio dėl tankiai vykstančios prekybos, nesaugumo, dėl visą dieną vyksiančios prekybos alumi, nepatogumų dėl techninių darbų susikirtimo bei tiesiog praradę svarbiausias pasirodymų vietas, kurios bus užstatytos prekyvietėmis ir nepasiekę jokių kompromisų dėl šių nepatogumų sumažinimo, „Kauno naktų“ organizatoriai, asociacija „Idėja Kaunui“, nutarė, bendradarbiaudama su Kauno miesto savivaldybe, perkelti „Kauno naktų“ organizavimo datą – iš rugsėjo 8 d. į rugsėjo 14 d. 

Atsiprašome už nepatogumus ir tikimės supratingumo“. 

Po aukščiau nurodyto paskelbto viešo pranešimo imtasi derinti programą, vyksiančios ir prie UAB kino teatro „Romuva“ prieigos, susiskambinant su UAB kino teatro „Romuva“ direktore Violeta Diržinauskiene, kuri pareiškė, kad ji neturinti laiko susitikimams ir nematanti galimybių prisidėti prie organizuojamo renginio „Kauno naktys: kultūra ir aš“, kadangi ji atostogaujanti ir gaunantį mažą darbo užmokestį. 

Nepaisant V. Diržinauskienės pasisakymų, 2012 m. rugpjūčio mėnesio pradžioje buvo nuvykta į jos darbovietę ir ją sutikus buvo pristatyta preliminari renginio „Kauno naktys: kultūra ir aš“ programa su schemomis, nurodant kurioje vietoje prie UAB kino teatro „Romuva“ prieigos bus sustatytos kėdės, sumontuotas ekranas, tikslu rodyti nemokamai nekomercinį kiną. V. Diržinauskienė nurodė, kad ji negalinti drausti prie UAB kino teatro „Romuva“ prieigos sustatyti kėdes ir sumontuoti ekraną, kadangi žemė priklauso savivaldybei, be to, tai neparalyžiuos „Romuvos“ veiklos, nes rugpjūčio mėnesį visi atostogauja, o rugsėjo mėnesį nebus suspėta parengti naujų kino repertuarų, be to, įėjimas į „Romuvą“ yra platus, kad 2011 metais taip pat „Romuvos“ prieigose buvo sustatytos kėdės ir sumontuotas ekranas ir tai netrukdė „Romuvos“ veiklai. 

Savivaldybė 2012-09-05 patvirtino renginio „Kauno naktys: kultūra ir aš“ schemą, kurioje numatyta „Romuvos“ prieigose nemokamai rodyti nekomercinį kiną. 

2012 rugsėjo mėnesio pradžioje mus telefono skambučiais įžūliai atakavo UAB kino teatro „Romuva“ direktorė V. Diržinauskienė ir UAB kino teatro „Romuva“ darbuotoja Vita Žilytė, garsinančiai prašydamos, jog esamą programą – nemokamą nekomercinio kino rodymą – organizuotume ne „Romunos“ prieigose, o pačioje „Ramuvoje“, dėl ko „Romuva“ galėtų pardavinėti bilietus į kiną, o gautą pelną pasidalinti. Kategoriškai su tokiomis akiplėšiškomis ir veidmainiškomis V. Diržinauskienės ir V. Žilytės idėjomis nesutikome bei nurodėme, kad renginys „Kauno naktys: kultūra ir aš“ yra nekomercinis renginys, todėl organizuojama programa – komercinio kino rydymas yra nemokamas, kurį visi renginio svečiai galės nemokamai žiūrėti. 

Po to V. Diržinauskienė ir V. Žilytė pradėjo reikalauti, kad joms pateiktume savivaldybės išduotą leidimą organizuoti renginį „Kauno naktys: kultūra ir aš“. Joms pasakėme, kad leidimą galime pateikti elektroniniu paštu, todėl jos turi elektroniniu paštu pateikti prašymą dėl leidimo patekimo. Tačiau iki šios akimirkos nėra gauti V. Diržinauskienės ir V. Žilytės prašymai dėl leidimo pateikimo. 

Atsižvelgdami į aukščiau nurodytas aplinkybes, kreipiamės į UAB kino teatro „Romuva“ vadybą ir savivaldybę, prašydami skubos tvarka peržiūrėti UAB kino teatro „Romuva“ direktorės V. Diržinauskienės kompetenciją toliau eiti einamas pareigas.