2013 m. rugpjūčio 28 d., trečiadienis

Penktosios „Kauno naktys“ vyks 2014 m.

Iniciatyvinė savanoriška jaunimo grupė „Idėja Kaunui“, siekdama tikslų įgyvendinimo ir prisidėdama prie miesto kultūros kūrimo proceso, padedant rėmėjams, globėjams, partneriams ir draugams bei savanoriams, 2009 metais pirmąjį rugsėjo savaitgalį pradėjo organizuoti nekomercinę kultūros naktį „Kauno naktys“, kuri tapo išskirtinė Kauno miesto tradicija, kurios metu rugsėjo mėnesio naktį aikštes, skverus, mažus kiemelius, požemines perėjas, gatves ir netikėčiausias miesto erdves užtvindydavo įvairiausių meno rūšių projektų pristatymai, pakviečiant žmones jaukiam, draugiškam ir demokratiškam naktinėjimui po atvirus miesto muziejus, galerijas, teatrus ir kūrybines dirbtuves bei įvairiausius performansus. 

2009 metais „Kauno naktyse“ apsilankė per 50 tūkstančių lankytojų (didžiąją lankytojų dalį sudarė jaunimas), dalyvavo per 140 dalyvių. Kitais metais organizuotuose „Kauno naktyse“ lankytojų skaičius išliko panašiai toks pat, tačiau dalyvių skaičius kito: 2010 m. – 240; 2011 m. – 300, 2012 m. – 300 menininkų iš Lietuvos ir užsienio. 

2009 m. lapkričio 26 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-606 „Kauno naktys“ priskirtos prie kitų svarbių miesto kultūros renginių (projektų) 2010-2012 metams, (pagal tai Savivaldybė skyrė dalinį finansavimą: 2010 m. – 11 tūkst.; 2011 m. – 9 tūkst. ir 2012 m. – 4,5 tūkst. Lt), o 2011 m. pab. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos sprendimu įtrauktos į 2012 metų svarbiausių reprezentuojančių Lietuvą renginių sąrašą. 

„Kauno naktų“ organizatorė „Idėja Kaunui“ suvokdama, jog bent vienas kultūros renginys, vykstantis Kaune, gali apsieiti be Laisvės alėjos užgriozdinimo įvairiausiomis palapinėmis, siūlančiomis įsigyti dešrų ir pan., siekdama, jog nemokamai lankytojams būtų suteikta galimybė dalyvauti kultūros kūrimo procese, atsižvelgdama į „Kauno naktyse“ dalyvaujančių kai kurių menininkų profesionalumą, turinčių tarptautinį pripažinimą, į palankų lankytojų ir dalyvių vertinimą, renginio lankymo masiškumą, unikalumą, turimą kitus finansavimo šaltinius ir į Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos pripažinimą, 2012 m. rudenį pateikė Savivaldybei prašymą, kad „Kauno naktys“ būtų priskirtos prie kitų svarbių miesto kultūros renginių (projektų) 2013-2015 metams, ir tokiu būdu galėtų pretenduoti į dalinį finansavimą. Tačiau, 2012 m. rudenį Savivaldybė nepakankamai įdėmiai atsižvelgė į aukščiau paminėtas aplinkybes, nutarė, kad „Kauno naktys“ nepriskirtinos prie kitų svarbių miesto kultūros renginių (projektų) 2013-2015 metams, tačiau kaip svarbų miesto kultūros renginį (projektą) įtraukė Kauno arkivyskupijos kurijos organizuojamą „Lietuvos jaunimo dienos“ ir tam skyrė daugiau nei 100 tūkst. litų. 

Taip pat, „Kauno naktų“ organizatorė „Idėja Kaunui“ siekdama ugdyti visuomenės meninį skonį (suvokdama visuomenės didėjantį meninio skonio tobulėjimą), nutarė „Kauno naktų“ organizavimui skirti daugiau laiko – penktąsias „Kauno naktys“, padedant rėmėjams, globėjams, partneriams, draugams ir savanoriams, organizuoti 2014 m. rugsėjo 6 d., pirmąjį rugsėjo savaitgalį.