2013 m. rugpjūčio 12 d., pirmadienis

Rengiamas poezijos rinkinys „Likimo vingiais“

Lapkričio 8 dieną bus pristatytas Birutės Zaborskytės-Jasinskienės (69 m.) antrasis poezijos rinkinys „Likimo vingiai“, kuriame pateikiami autorės eilėraščiai, miniatiūros ir publicistiniai straipsniai. 

Eilėraščiuose atsispindi jausmai praeičiai ir dabarčiai, prisimenant tėviškę, darbo ir visuomeninės veiklos patyrimus, kitų žmonių kančias, pastangas ir padėkas kiekvienam sutiktam žmogui, kuris įprasmina gyvenimą. 

Autorė gimė Terpeikių k., Subačiaus sen., Kupiškio raj., valstiečių šeimoje. Mokėsi Subačiaus vidurinėje mokykloje, vėliau įstojo į Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokyklą, įgijo akušerės specialybę. Po to, dirbo Kupiškio centrinės ligoninės akušerijos skyriaus akušere. Darbą labai mylėjo, buvo suteikta pirma akušerės darbo kategorija, laimėjo daug konkursų, jos atmintyje išliko daug gražių padėkos žodžių iš jaunų mamyčių ir tėvelių. Poezijos rinkinyje yra sukurtas eilėraštis pasaulio ir Europos bei Lietuvos čempionui Virgilijui Aleknai, kuriam padėjo ateiti į pasaulį. 

Taip pat, autorė daugiau nei 18 metų dirbo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kupiškio komiteto sekretore, neatlygintinai padėdama sunkiai gyvenantiems kupiškiečiams, dalindama neatlygintinai maistą, drabužius, daiktus, organizuodama įvairiausius renginius vaikams ir negalią turintiems žmonėms, slaugė vienišus ir sergančius senolius, skatino savanorišką veiklą ir puoselėjo bendruomeniškumą Kupiškio krašte. 

Autorė kurti eiles pradėjo ankstyvoje jaunystėje. Eilėse skambėjo meilė, tačiau jaunystės eilėraščius nusinešė tėviškėje kilęs gaisras. Buvo literatų būrelio pirmininkė, leido sienlaikraštį, savo eiles, straipsnius rašė į spaudą. Vėliau autorė tapo Kupiškio literatų klubo „Lėvens balsai“ nare, 2007 m. išleido pirmąjį poezijos rinkinį „Palieku dalelę savęs“, kurioje kiekviename eilės posme paliko dalelę savęs, įamžindama išmintį, patirtį, svajones, viltį, meilę, pagarbą tėvams ir šalia esantiems žmonėms. 

Autorės svajonė buvo tapti pedagoge ar žurnaliste, tačiau, nors ir netapo pedagoge ar žurnaliste, jos svajonė, mūsų nuomone, išsipildė su kaupu – ji savo žinias, patirtį, rūpestį perduoda kitiems, anksčiau dirbdama Kupiškio centrinės ligoninės akušerijos skyriuje ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kupiškio komitete, be to, ji ir šiuo metu rašo, kuria eiles, dėl ko lapkričio 8 dieną pasirodys jau antrasis poezijos rinkinys „Likimo vingiais“.