2015 m. spalio 16 d., penktadienis

Kvietimas teikti pasiūlymus programai "Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022"

Kauniečiai, globalūs kauniečiai (kūrybiškai išsibarstę visame pasaulyje), kultūros, sporto ir akademinių bendruomenių nariai, bičiuliai, neabejingi Kauno ir Lietuvos kultūros klimatui, jau virš metų Kaune iniciatyvinė kūrybininkų grupė, analizuodama tarptautines patirtis ir vietos poreikius bei galimybes, generuoja ambicingos paraiškos ir projekto "Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022" idėjas. 

Spalio 6 d. viešame, Kauno miesto savivaldybės inicijuotame susitikime, Kauno kultūros bendruomenė pritarė programos pavadinimui, šaukiniui ir krypčiai "Contemporary Capital" / "Šiuolaikinė sostinė". Pavadinimu atsispiriama nuo istoriškai nulemto ir Kauno miesto sinonimu tapusio „laikinosios sostinės“ pavadinimo, bet žengiama toliau, teigiant, jog pozityvioji miesto tapatybė neužstrigo praėjusiajame šimtmetyje – ją kuriame dabar. Plačiau: http://www.kaunas.lt/index.php?3455637050 

Šis kvietimas - tai kreipimasis į kiekvieną asmeniškai teikti idėjas, pasiūlymus, pasidalinti patirtimi, kontaktais, kad kartu sukurtume 2022 metų renginių programą, įtrauksiančią visą miesto bendruomenę ir pritrauksiančią tarptautinį dėmesį. 

2022 metais vienas Lietuvos miestas taps Europos kultūros sostine. Tikime, jog tai - pozityvaus pasikeitimo galimybė mūsų miestui, regionui, visai Lietuvai. Paraiškos terminas - 2016 m. gegužės mėnuo. Programą turime suformuoti š.m. lapkričio - 2016 m. vasario mėnesiais, todėl kiekvieno suinteresuotumas, kritika, patarimai ir indėlis į programą yra itin vertingi, svarbūs ir laukiami. 

Programą rengimą koordinuoja Virginija Vitkienė ir Ana Čižauskienė (Kauno kultūros centras). Surinkę Jūsų pasiūlymus, juos grupuosime ir kviesime į susitikimus, atvyksime į jūsų institucijas diskusijoms. Rengsime dar keletą viešų susitikimų. 

Norime atkreipti dėmesį, jog šis klausimynas nėra konkursas. Tai - mūsų visų indėlis į idėjų banką. Jūsų patirtis ir pasiūlymai labai svarbūs braižant bendrą šio didžiulio renginio žemėlapį. Įsigilinę į visus pasiūlymus, mes juos grupuosime, kviesime po kelis operatorius ir pavienius asmenis, turinčius panašių interesų ir idėjų, tęsti diskusijas grupėse. Pasiūlymus gali teikti ir organizacijos ir pavieniai asmenys. Klausimynas - orientacinis, jūs galite teikti papildomos informacijos, patys užduoti klausimų.