2015 m. lapkričio 16 d., pirmadienis

Pareiškimas dėl antstolės Ramunės Mikliušienės skandalingos ir amoralios reputacijos

Nepaisant to, kad prieš savaitę „Lietuvos rytasaprašė skandalingu ir amoraliu elgesiu pagarsėjusios antstolės Ramunės Mikliušienės elgesį, tačiau ji šiandien pradėjo dar labiau aktyviai varstyti Kauno apylinkės teismo duris, kuri teisme civilinėje byloje dievagojosi, jog asociacija „Idėja Kaunui“ ir jos nariai-savanoriai pažeidė jos teisę į atvaizdą. Ji teismo prašė pripažinti teisės į atvaizdą pažeidimą, įpareigoti nutraukti teisės pažeidimus ir priteisti 1000 eurų neturtinės žalos atlyginimą. 

2014 m. vasarą, vienas asociacijos „Idėja Kaunui“ narys-savanoris, buvęs įmonės UAB „Novus rex“ darbuotojas raštu kreipėsi į vienintelę įmonės UAB „Novus rex“ savininkę, antstolę R. Mikliušienę, klausdamas, kada ji atsiskaitys su juo, kaip su buvusiu įmonės UAB „Novus rex“ darbuotoju. Antstolės R. Mikliušienės atsakymas buvo skandalingas, aiškus, įžeidžiantis ir trumpas. Ji atsiuntė nuotrauką, darytą viešoje vietoje M. Valančiaus gatvėje Kaune, kurioje matyti, kaip antstolė R. Mikliušienė, užsidėjusi juodus akinius nuo saulės, it filmo „Vyrai juodais drabužiais“ herojė, išsišiepusi iki pat ausų rodo nepadorius gestus – iškeltus vidurinius pirštus. 

Jei nebūtų žinoma, kad nuotraukoje užfiksuota antstolė R. Mikliušienė, būtų galima pagalvoti, jog aktorė Linda Lovelace reklamuoja filmą. Toks antstolės R. Mikliušienės gestas parodė, jog jos įmonė „Novus rex“ su buvusiu darbuotoju atsiskaityti neketina. 

Po tokio skandalingo, aiškaus, įžeidžiančio ir trumpo atsakymo, buvęs įmonės UAB „Novus rex“ darbuotojas ieškiniu kreipėsi į Kėdainių rajono apylinkės teismą dėl darbo užmokesčio, skolos, išeitinės ir piniginės kompensacijos už kasmetines nepanaudotas atostogas bei vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką priteisimo. Teisme jį atstovavo asociacija „Idėja Kaunui“ (Kėdainių rajono apylinkės teismas ieškinį tenkino iš dalies, tačiau teismo sprendimas nėra įsiteisėjąs, nes yra abiejų šalių apskųstas apeliacinės instancijos teismui). 

Kėdainių rajono apylinkės teisme buvęs įmonės UAB „Novus rex“ darbuotojas nurodė, kad jam dėl nežinomų priežasčių, įmonės UAB „Novus rex“ savininkės R. Mikliušienės 2012-05-22 sprendimu jis buvo atleistas, su juo neatsiskaitant. Dėl šios priežasties jis keletą kartų kreipėsi į įmonės UAB „Novus rex“ vienintelę akcininkę R. Mikliušienę, tikėdamasis, jog ji, būdama antstolė ir tuo pačiu įmonės UAB „Novus rex“ savininkė, puikiai suvokia neatsikaitymo su buvusiu darbuotoju pasekmes. Po kelių kreipimosi, R. Mikliušienė jam atsiuntė du kartus tą pačią nuotrauką, kurioje matyti gatvėje sėdinti R. Mikliušienė ir dvejomis rankomis rodanti necenzūrinius gestus, tuo suponuodama, kad su juo niekada nebus atsiskaityta. Taip pat buvęs įmonės UAB „Novus rex“ darbuotojas teisme nurodė, kad jo atleidimo dieną, 2012-05-22, R. Mikliušienė antstolės darbo valandomis įmonės UAB „Novus rex“ patalpose vartojo alkoholinius gėrimus. Tai leido jam daryti prielaidą, jog R. Mikliušienė 2012-05-22 rengdama sprendimą dėl jo atleidimo buvo neblaivi. 

Buvęs įmonės UAB „Novus rex“ darbuotojas gautą nuotrauką ir iš policijos gautus dokumentus perdavė savo atstovei asociacijai „Idėja Kaunui“, siekdamas juos įtraukti į bylą ir įrodyti antstolės, įmonės UAB „Novus rex“ savininkės R. Mikliušienės poziciją dėl neatsikaitymo su juo ir išsiaiškinti atleidimo dienos įvykius. 

Policijos pateiktame dokumente – tarnybiniame pranešime – nurodyta, kad 2012-05-22 apie 17 val. atvykus policijos pareigūnams R. Mikliušienė elgėsi agresyviai, savo elgesiu ir posakiais žemino pareigūnus. Ji kaltino juos kompetencijos stoka, taip pat pagrasino, kad pareigūnai nebedirbs. R. Mikliušienė tą vakarą elgėsi neadekvačiai, iš jos sklido alkoholio kvapas, buvo matoma, kad moteris yra išgėrusi. Pareigūnams pasiūlius pasitikrinti blaivumą, ji atsisakė, nors minėjo, kad tą vakarą gėrė alkoholinius gėrimus po įvykio (R. Mikliušienė policijos pareigūnus iškvietė dėl tariamos rankinės vagystės, kurią ji tą patį vakarą rado ir pripažino, kad iš tiesų rankinė nebuvo pavogta). Dėl savo neblaivios būkles, R. Mikliušienė nesugebėjo pasakyti savo vardo ir pavardės, kuriuos už ją pasakė įmonės UAB „Novus rex“ darbuotojai. 

Nuotrauka ir policijos bei banko dokumentai pateikti Kėdainių rajono apylinkės teismui ir Teisingumo ministerijai, pastarosios prašant įvertinti antstolės R. Mikliušienės veiksmus. Taip pat, buvo siekiama išsiaiškinti, ar ji, būdama antstolė, viešoje vietoje rodydama necenzūrinius gestus ir vartodama alkoholinius gėrimus ir po to įžeidinėdama policijos pareigūnus, savo elgesiu nepažemino valstybės pareigūno vardo bei nepažeidė Antstolio įstatymo ir Antstolio profesinės etikos kodekso nuostatų. 

Iš kairės: antstolė Ramunė Mikliušienė ir
jos atstovė - advokatės padėjėja Snieguolė Miceikaitė
Kaip manytina, apie tokį kreipimąsi į Teisingumo ministeriją sužinojo skandalingu ir amoraliu elgesiu pagarsėjusi antstolė R. Mikliušienė, todėl, galimai vedama keršto, nutarė asociaciją „Idėja Kaunui“ ir jos narius-savanorius paduoti į Kauno apylinkės teismą, pateikdama nepagrįstą ieškinį, kuris grindžiamas visišku akiplėšišku antstolės R. Mikliušienės melu. Savo ieškinyje R. Mikliušienė teigė, jog asociacija „Idėja Kaunui“ ir jos nariai-savanoriai pažeidė jos teisę į atvaizdą, pateikdami nuotrauką Kėdainių rajono apylinkės teismui, ir prašė pripažinti teisės į atvaizdą pažeidimą, įpareigoti nutraukti teisės pažeidimus ir priteisti 1000 eurų neturtinės žalos atlyginimą. 

Antstolė R. Mikliušienė ieškinyje nurodė, kad tokios nuotraukos, kurioje ji užfiksuota rodanti necenzūrinius gestus, išsaugojimas ir perdavimas Kėdainių rajono apylinkės teismui pažeidžia jos privatų gyvenimą. Taip pat ji nurodė, kad tokio turinio nuotraukos perdavimas Kėdainių rajono apylinkės teismui gali pakenkti jos kaip antstolės reputacijai, kad ji patyrė išgyvenimų, nepatogumų, sukrėtimų, įtampą, įžeidimą, pažeminimą, ir nerimą dėl to, kad jos nuotrauką matė tretieji asmenys – Kėdainių rajono apylinkės teismo personalas. Antstolė R. Mikliušienė patirtą žalą įvertino tik 1000 Eur, tačiau kodėl ne vienu milijonu, lieka neaišku. 

Asociacijos „Idėja Kaunui“ manymu, kad toks antstolės R. Mikliušienės kerštas parodo jos visą beviltišką nuopuolį. Tuo pačiu tai yra asociacijos „Idėja Kaunui“ puikaus darbo įvertinimas, kadangi tinkamai atlikdama pareigą – atstovaudama buvusį įmonės UAB „Novus rex“ darbuotoją, Kėdainių rajono apylinkės teismui pateikė duomenis susijusius su antstolės R. Mikliušienės skandalingu ir amoraliu elgesiu, siekiant įrodyti antstolės R. Mikliušienės neadekvačius sprendimus ir poelgius susijusius su byla. Tačiau nėra aišku, kodėl asociacija „Idėja Kaunui“ ir jos nariai-savanoriai turi būti atsakingi už skandalingą ir amoralią antstolės R. Mikliušienės reputaciją, kadangi ji pati yra atsakinga už savo veiksmus: ji, būdama viešas asmuo – antstolė, valstybės pareigūnė, pati paprašė kol kas nenustatyto asmens ją viešoje vietoje nufotografuoti rodančią necenzūrinius gestus, ir vėliau pati kitiems asmenims išsiuntinėjo nuotrauką; ji, antstolės darbo valandomis, viešoje vietoje įmonės UAB „Novus rex“ patalpose vartojo alkoholinius gėrimus; įžeidinėjo policijos pareigūnus; melagingai pranešė policijos pareigūnams apie tariamą rankinės vagystę; neteisėtai pardavė privataus žmogaus nekilnojamąjį turtą; netinkamai vykdė buhalterinę apskaitą, t. y. neįnešė į banko sąskaitą gautų pinigų; galimai iš keršto nepagrįstai rašė skundus policijai dėl dokumentų klastojimo; nederamai bendravo su žmonėmis; neteisėtai ir nepagrįstai atleido darbuotojus. Teisingumo ministerija daug kartų tyrė antstolės R. Mikliušienės veiklą. 

Asociacija „Idėja Kaunui“ su mielu noru visuomenei šiandien parodytų nuotrauką, dėl kurios prasidėjo teismas. Deja, nuo spalio 6 dienos laikinai, iki Kauno apylinkės (Kauno apygardos) teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nuotraukos rodyti negali. Tačiau, kol nebuvo paskelbtas laikinas draudimas, nuotrauka ir kitus dokumentus suspėta perduoti tretiems asmenims, tikslu informuoti visuomenę, jog yra netoleruojamas valstybės pareigūnų – antstolių nederamas elgesys viešoje vietoje. 

Atsakingai pareiškiame, kad asociacija „Idėja Kaunui“ ir jos nariai-savanoriai nėra atsakingi už skandalingą ir amoralią antstolės R. Mikliušienės reputaciją. 

Vieši duomenys
P.S. Antstolę R. Mikliušienę teisme atstovauja advokatės padėjėja Snieguolė Miceikaitė, kuri jau spėjo pačiame pirmame teismo posėdyje užsitarnauti „melagės“ vardą, kuri tampriai susijusi su antstolės R. Mikliušienės geriausia drauge advokatų kontoros „Konsus“ advokate Gintare Girdžijauskiene.