2017 m. rugsėjo 22 d., penktadienis

Piešinio atsiradimo istorija ir jo likimas priklauso nuo mūsų visų

Šio pranešimo apie piešinio atsiradimo istoriją neketinome rengti, kadangi negalvojome, jog internetinėje erdvėje šia tema bus tiek daug spekuliacijų. Todėl norime papasakoti tikrąją piešinio atsiradimo istoriją ir tuo pačiu pakalbėti apie piešinio likimą, prašant visų pagalvos prisidėti prie šios idėjos išsaugojimo. 

2017 m. birželio mėnesį savanoriška jaunimo organizacija „Idėja Kaunui“ nutarė 2018 metais rugsėjo pirmojo savaitgalio naktį penktą kartą organizuoti nekomercinį kultūros renginį, truksiantį visą naktį. Todėl pradėjo ieškoti būdų, kaip apie tai informuoti visuomenę. 

Kadangi kauniečiai teigiamai žiūri į gatvės meną, tai 2017 m. liepos mėnesį organizacijos narys sugalvojo, kad būtų galima ant sienos nupiešti piešinį, kartu su organizacijos logotipu ir užrašu – „Idėja Kaunui – tai daugiau nei idėja“. Buvo tikimasi, kad žmonės, susidomėję piešiniu, susiras organizacijos internetinį puslapį, kuriame bus paskelbtas pranešimas apie 2018 metais organizuojamą renginį. Be to, kaip tik Kaune išryškėjo tarp Savivaldybės ir visuomenės esama komunikacijos stoka, t. y. kad esamą komunikacijos formą reikėtų praplėsti, siekiant, jog Savivaldybė su visuomene komunikuotų, komunikuotų ir neformalioje aplinkoje. 

Todėl, atsižvelgiant į gatvės meno tendencijas pasaulyje, buvo nutarta nupiešti interaktyvų gatvės piešinį, kuriame atsispindėtų Savivaldybės ir visuomenės naujos komunikacijos forma – Savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis kartu su labai gerai žinomu visuomenės atstovu (vienbalsiai nutarta, kad visuomenininkas, architektas Audrys Karalius yra pats tinkamiausias) sėdintys už stalo ir geriantys arbatą ar kavą. Taip pat buvo nuspręsta piešinį papildyti organizacijos logotipu su užrašu ir šalia pastatyti realų staliuką su dviem kėdėmis ir puodeliais, ant kurių matyti organizacijos ir organizuojamo renginio logotipai. 

Organizacijos nariui, baigusiam Vilniaus dailės akademiją, buvo pavesta nupiešti realaus dydžio sėdinčius už stalo Kauno merą ir A. Karalių, po to piešinys buvo perkeltas į kompiuterį ir jame modeliuojamos spalvos. Nuspręsta, kad piešinio akcentas, kuriuo norima pateikti žinutę apie naujos komunikacijos formą ir jos būtinybę, yra tas, kad meras gali ir turėtų su visuomene bendrauti ne tik Savivaldybėje, bet ir neformalioje aplinkoje. Buvo pasirinkta abu asmenis „aprengti“ ryškių spalvų švarkais, visas kitas detales vaizduoti neutraliomis spalvomis. 

Rugsėjo 2 dieną nuspręsta piešinyje atsisakyti organizacijos logotipo, siekiant akcentuoti tik žinutę, kuri atsispindi piešinio turinyje, ir kad apie organizaciją ir jos 2018 metais organizuojamą renginį pakaks informuoti prieš piešinio pastačius staliuką bei puodelius su organizacijos ir organizuojamo renginio logotipais. 

Rugsėjo pirmojo savaitgalio naktį, iš šeštadienio į sekmadienį, nežinant Savivaldybei ir jos atstovams, merui ir A. Karaliui bei 38-ojo namo savininkams, paslapčia ant neseniai restauruoto Laisvės alėjos 38-ojo namo sienos nupieštas meras ir valdžią dažnai kritikuojantis visuomenininkas, architektas A. Karalius. Piešinyje vaizduojami du vyrai, sėdintys prie staliuko ir geriantys kavą ar arbatą. Prie pat sienos stovi ir tikras staliukas su dviem kėdėmis. Ant staliuko – du puodeliai, ant kurių yra organizacijos ir 2018 metais organizuojamo nekomercinio kultūrinio renginio logotipai. Kauniečiai gali prisėsti šalia dviejų žinomų kauniečių ir nusifotografuoti bei padiskutuoti.

Rugsėjo 3 d., prieš 6 val. ryto, vienas organizacijos narys nufotografavo piešinį ir išsiuntinėjo visiems organizacijos nariams bei paskelbė socialiniame tinklapyje Facebook, pažymėdamas A. Karalių (mero negalėjo pažymėti, nes „draugų“ sąraše ir pačiame socialiniame tinklapyje nebuvo). Po to kiti organizacijos nariai piešinį fotografavo ir dalijosi juo socialiniame tinklapyje, pažymėdami A. Karalių. Piešinio nuotrauką pamatė internetinio naujienų portalo „Lrytas.lt“ žurnalistė, kuri paskambino merui ir paklausė nuomonės apie piešinį. Apie 12 val. dienos meras atvyko pasižiūrėti piešinio ir išsakė teigiamą nuomonę, tačiau pareiškė nesuprantąs, kodėl būtent jis su A. Karaliumi sėdi už stalo ir gerią arbatą.

Pirmadienį, rugsėjo 4 d., meras su savo visuomenės pavadinta „PR“ komanda, įsigilinę į organizacijos paskelbtą pranešimo apie piešinio pristatymą turinį, nutarė padaryti tai, ką geriausia „PR“ komanda moka – nepatogumą paversti patogumu, t. y. nereikšti priekaištų organizacijai, dėl piešinio ant neseniai restauruoto namo sienos, o veikti, pranešdami, jog prie piešinio organizuos spontaniškus susitikimus su visuomene. Kaip sakė, taip ir padarė. 

Po tokių mero spontaniškų susitikimų imta socialinėje erdvėje spekuliuoti, jog apkritai piešinio idėją ir jos įgyvendinimą užsakė pats meras ar Savivaldybė. 

Organizacija kategoriškai atmeta bet kokias kalbas, kuriomis siekiama piešinio idėją ir jos įgyvendinimą priskirti merui ar Savivaldybei, kadangi kaip jau nurodėme, piešinio idėja gimė atsižvelgiant į gatvės meno tendencijas pasaulyje ir pastaruoju metu matomą tarp Savivaldybės ir visuomenės esamą komunikacijos stoką. Pabrėžiame, kad piešinio idėja buvo įgyvendinama tik naudojant organizacijos resursus, be jokios pagalbos iš šalies. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad 2015-2017 metais „Idėja Kaunui“ nėra gavusi finansinės ar kokios nors kitos paramos nei iš Savivaldybės, nei iš mero, nei iš įmonių susijusių su meru ar Savivaldybe.

Dėl piešinio likimo 

Pirmadienį, rugsėjo 11 d., organizacijos atstovai susitiko su 38-ojo namo savininkų atstovu, kuris žodžiu pageidavo, kad dabartinis piešinys būtų uždažytas ir tik tada bus galima svarstyti klausimą dėl naujo piešinio. Organizacijos atstovai pareiškė, kad be teismo įsikišimo ketina patys piešinį uždažyti, siekiant patirti kuo mažiau išlaidų. Namo savininkų atstovas taip pat buvo informuotas, kad organizacija ketina piešinį perpieštį, galbūt parenkant jam kitą vietą, taip siekiant išsaugoti piešinio turiniu siųstą žinutę, jog visuomenei trūksta komunikacijos su Savivaldybe ir kad meras su visuomene gali komunikuoti ne tik Savivaldybėje, bet ir neformalioje aplinkoje. 

Kadangi piešinys (kuris šiuo metu yra subjaurotas) nupieštas ant paveldo apsaugos zonoje esančio pastato fasado, jo pašalinimas turi būti derinamas su Kultūros paveldo departamentu ir tokius darbus turi teisę atilikti tik subjektai, turintys teisę dirbti su paveldo apsaugos zonoje esančiais objektais. Be to, restauravimo medžiagos yra kelis kartus brangesnės nei įprastos medžiagos. Todėl organizacija prašo visų pagal išgales prisidėti prie piešinio atnaujinimo. 

Jeigu Jums svarbu tai, kas ir kaip vyksta Kaune, jeigu Jūs norite prisidėti prie piešinio išsaugojimo, tapkite organizacijos rėmėjais, pervesdami finansinę paramą organizacijai, mokėjimo paskirtyje nurodydami „parama piešinio išsaugojimui“ arba „man yra svarbu kas ir kaip vyksta Kaune“. 

P.S. Atsitiktine tvarka išrinkti dešimt rėmėjų gaus puodelius su piešiniu. 

P.P.S. Įsipareigojame niekam neatskleisti rėmėjų tapatybės, jeigu jie to patys nenorės. 

Ačiū. 

Asociacija „Idėja Kaunui“ turi paramos gavėjo statusą. 
Įm.k. 302497098 
Banko sąsk.nr.: LT90 7044 0001 4062 2873 
Banko pavadinimas: AB SEB bankas 
Banko kodas: 70440 
SWIFT kodas: CBVI LT 2X

„Idėja Kaunui“ – tai daugiau nei idėja