2016 m. lapkričio 30 d., trečiadienis

Antstolė Ramunė Mikliušienė – gestų kalbos specialistė? Kauno apygardos teismo galutinė nutartis: antstolė Ramunė Mikliušienė – melagė, besielgianti skandalingai ir amoraliai!

2016-10-12, antstolė Ramunė Mikliušienė
Šiandien Kauno apygardos teismas civilinėje byloje paskelbė įsiteisėjusią nutartį, kuriuo atmetė skandalingu ir amoraliu elgesiu pagarsėjusios antstolės Ramunės Mikliušienės apeliacinį skundą ir paliko galioti Kauno apylinkės teismo gegužės 2 d. priimtą sprendimą, kuriuo pripažino, kad antstolės R. Mikliušienės patikslintas ieškinys yra nepagrįstas, konstatuodamas, kad asociacija ir jos nariai nepažeidė antstolės R. Mikliušienės teisę į atvaizdą ir teisę į privatų gyvenimą. Taip pat teismas konstatavo, kad antstolė R. Mikliušienė patikslintame ieškinyje pateikė melagingus duomenis, t. y. melavo, be to, kad ji savo neatsakingu, nerūpestingu, neapdairiu elgesiu pažeidė elementarius sąžiningo ir protingo bei apdairaus asmens elgesio standartus, kuomet išsiuntė buvusiam jos vadovaujamos įmonės UAB „Novus rex“ darbuotojui nuotrauką su įžeidžiančiu gestu – iškeltus vidurinius pirštus. Taip pat teismas antstolei R. Mikliušienei iš asociacijos ir jos narių nepriteisė 10 tūkstančių eurų kaip netirtinę žalą ir bylinėjimosi išlaidas. 

Teismo procesas antstolei R. Mikliušienei kainavo kiek daugiau nei 2316,88 Eur, ko pasėkoje ji įpareigota padengti teismo turėtas pašto išlaidas, kurias sudaro 19,72 Eur, taip pat įpareigota padengti ir asociacijos narių turėtas bylinėjimosi išlaidas. 

Reikia pripažinti tai, jeigu asociacija nebūtų skyrusi savo resursų atstovaujant savo narių interesų, tai asociacijos narių patirtos išlaidos advokačių pagalbai apmokėti būtų mažiausiai 6 kartus didesnės. 

Taip pat reikia pripažinti ir tai, jeigu skandalingu ir amoraliu elgesiu pagarsėjusi antstolė R. Mikliušienė apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismo būtų prašiusi priteisti 10 tūkstančių eurų, kaip kad patikslintu ieškiniu Kauno apylinkės teismo prašė (Kauno apylinkės teismo prašė priteisti 10 tūkstančių, o Kauno apygardos teismo prašomą sumą sumažino iki 1,5 tūkstančio eurų), tai jai teismo procesas būtų kainavęs dar 214 Eur daugiau. 

2015-11-16, iš kairės: antstolė Ramunė Mikliušienė ir
jos atstovė advokatės padėjėja Snieguolė Miceikaitė
Skandalingu ir amoraliu elgesiu pagarsėjusi antstolė R. Mikliušienė pradėjo varstyti teismo duris dar 2015 m. liepos 22 d., pateikdama civilinėje byloje ieškinį pagal Civilinio kodekso 2.22 straipsnio 1 dalį dėl teisės į atvaizdą pažeidimo pripažinimo, įpareigojimo nutraukti šią teisę pažeidžiančius veiksmus ir neturtinės žalos priteisimo, prašant: 1) uždrausti asociacijos nariams viešinti ir demonstruoti antstolės R. Mikliušienės nuotrauką tretiems asmenims iki teismo sprendimo priėmimo ir įsiteisėjimo, 2) pripažinti, kad asociacijos nariai pažeidė antstolės R. Mikliušienės teisę į atvaizdą ir teisę į privatų gyvenimą, 3) priteisti antstolei R. Mikliučienei iš asociacijos narių solidariai 1 tūkstantį eurų neturtinės žalos atlyginimą, 4) įpareigoti asociacijos narius sunaikinti antstolės R. Mikliušienės turimą nuotrauką, nedemonstruoti ir neperduoti jos tretiesiems asmenims, ir priteisti antstolei R. Mikliušienei iš asociacijos narių proporcingai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal pateiktus dokumentus. 

Vėliau, 2015 m. rugsėjo 28 d., antstolė R. Mikliušienė pateikė patikslintą ieškinį, į atsakovus įtraukdama ir pačią asociaciją. Tačiau, kaip sakoma, „begeriant troškulys didėja“, tai taip ir šiuo atveju su skandalingu ir amoraliu elgesiu pagarsėjusia antstole R. Mikliušiene. Ji po truputi, vis nedrąsiai audė mintį apie neturtinės žalos padidinimą, šių metų pradžioje, 2016 m. sausio 15 d., pateikdama dar kartą patikslintą ieškinį, kuriuo neturtinės žalos reikalavimą padidino nuo 1 tūkstančio iki 10 tūkstančių eurų. Kodėl ne iki milijono, vis dar lieka neaišku. Žodžiu, antstolė R. Mikliušienė „pagavo kablį“ (pradėjo teismui padavinėti nepagrįstus procesinius dokumentus su nepagrįstais reikalavimais, kaskart vis tikslindama ieškinio reikalavimus, reikalaudama vis didesnės neturtinės žalos ir dabar negalinti sustoti). 

2016-02-03, antstolė Ramunė Mikliušienė
Antstolė R. Mikliušienė, grįsdama tariamai atsiradusią neturtinę žalą, kurią įvertino 10 tūkstančių eurų, nurodė, kad ji patyrė išgyvenimus, nepatogumus ir nerimą, kai asociacija nuotrauką, kuri 2014 m. gegužės 31 d. darytą viešoje vietoje M. Valančiaus gatvėje Kaune, kurioje matyti, kaip antstolė R. Mikliušienė, užsidėjusi juodus akinius nuo saulės, it filmo „Vyrai juodais drabužiais“ herojė, išsišiepusi iki ausų rodo nepadorius gestus – iškeltus vidurinius pirštus, perdavė žurnalistams, Teisingumo ministerijai ir teismui kaip įrodymą, įrodant neadekvačius antstolės R. Mikliušienės veiksmus. Taip pat antstolė R. Mikliušienė nurodė, kad neturtinę žalą patyrė ir dėl to, kai asociacijos narys teisme 2015 m. lapkričio 16 d. nufotografavo ją su jos atstove advokatės padėjėja, spėjusia pirmame teismo posėdyje užsitarnauti „melagės“ vardą, Snieguole Miceikaite, po to nuotrauką perdavė asociacijai, kuri tą pačią dieną internetinėje svetainėje kartu su nuotrauka paskelbė pranešimą „Pareiškimas dėl antstolės Ramunės Mikliušienės skandalingos ir amoralios reputacijos“. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad antstolė R. Mikliušienė, būdama „bankrutuojančios“ įmonės UAB „Novus rex“ vienintelė akcininkė, savo buvusiam darbuotojui – asociacijos nariui – 2014 m. vasarą atsiuntė nuotrauką tuomet, kai buvęs darbuotojas paprašė su juo atsiskaityti. 

Nepaisant antstolės R. Mikliušienės nepažabojamo apetito, kuris pasireiškia tuo, jog vis kaskart didinamas neturtinės žalos dydis, tai teismui pateikė prašymą, prašydama uždrausti ir jos nariams viešoje vietoje fotografuoti ją ir platinti nuotraukas su jos atvaizdu bei skleisti bet kokią informaciją iš viešai nagrinėjamos civilinės bylos. 

2016-04-28, antstolė Ramunė Mikliušienė
Antstolės R. Mikliušienės prašymas, jog būtų uždrausta ją viešoje vietoje fotografuoti, aiškiai parodo jos kompetencijos stoką ir menką supratimą teisėje. Ji, turėdama teisinį išsilavinimą, nesugeba pasiskaityti kas rašoma Civilinio kodekso 2.22 straipsnio 2 dalyje, kurioje aiškiai juoda ant balta parašyta, kad viešoje vietoje galima fotografuoti tokius asmenis kaip antstolę R. Mikliušienę, kuri prilyginama valstybės pareigūnui. Be to, ji turėtų suprasti, kad viešai nagrinėjama civilinė byla gali būti aptarinėjama viešai su trečiaisiais asmenimis. 

Teismas netenkino antstolės R. Mikliušienės sveiku protu ir logika nepasižyminčio prašymo. Todėl ji teismo procesiniu sprendimu liko nepatenkinta, it maža mergaitė, kuriai mama nenupirko vienaragio oranžinio ponio, ko pasėkoje apskundė sprendimą Kauno apygardos teismui, kuris neskundžiama ir galutine nutartimi nutarė, kad antstolės R. Mikliušienės atskiras skundas paremtas sapalionėmis ir vapalionėmis, t. y. nepagrįstas. 

Balandžio mėnesio pradžioje vyko patikslinto ieškinio nagrinėjimas, kuriame netikėtai atsisakė dalyvauti ir duoti teismui paaiškinimus ieškovė antstolė R. Mikliušienė apie savo reikalavimus nurodytus patikslintame ieškinyje, kadangi, pasak jos atstovės advokatės padėjėjos S. Miceikaitės, antstolė R. Mikliušienė bijo būti nufotografuota. 

2016-04-28, antstolė Ramunė Mikliušienė
Asociacijos nuomone, antstolės R. Mikliušienės bijojimas būti nufotografuotai parodo, jog ji turi nepilnavertiškumo kompleksą. Suprantame, kad ji nėra „Mis Lietuva“ ar net „Mis rajonas“, tačiau nemanome, kad jai reikėtų bijoti būti viešoje vietoje nufotografuotai. Kita vertus, žinant jos elgesį viešoje vietoje, kuomet rodė necenzūrinius gestus, be saiko vartojo alkoholinius gėrimus ir po to įžeidinėjo policijos pareigūnus, tai gal vis dėl to jai reikia vengti viešumo, kad per savo „gerą elgesį“ neprarastų antstolės pareigų ar neatsidurtų teisiamųjų suole. Betgi, yra nesuprantama, kuomet civilinėje byloje antstolė R. Mikliušienė bijo pasirodyti ir duoti teismui kaip ieškovė paaiškinimus, tačiau baudžiamojoje byloje, kurioje ji padavusi asociacijos narius už šmeižtą, ne tik kad nebijo būti nufotografuota, bet dar ir kitus fotografuoja ir filmuoja. Šiuo atveju įžvelgiamas akivaizdus antstolės R. Mikliušienės akiplėšiškas ir veidmainiškais melas. 

Gegužės 2 dieną Kauno apylinkės teismas civilinėje byloje paskelbė įsiteisėjusį sprendimą, kuriuo pripažino, kad antstolės R. Mikliušienės patikslintas ieškinys yra nepagrįstas, konstatuodamas, kad asociacija ir jos nariai nepažeidė antstolės R. Mikliušienės teisę į atvaizdą ir teisę į privatų gyvenimą. Taip pat teismas konstatavo, kad antstolė R. Mikliušienė patikslintame ieškinyje pateikė melagingus duomenis, t. y. melavo, be to, kad ji savo neatsakingu, nerūpestingu, neapdairiu elgesiu pažeidė elementarius sąžiningo ir protingo bei apdairaus asmens elgesio standartus, kuomet išsiuntė buvusiam jos vadovaujamos įmonės UAB „Novus rex“ darbuotojui nuotrauką su įžeidžiančiu gestu – iškeltus vidurinius pirštus. 

Kaip buvo tikimasi, tai teismo priimtą sprendimą skandalingu ir amoraliu elgesiu pagarsėjusi antstolė R. Mikliušienė apeliaciniu skundu skundė Kauno apygardos teismui. Antstolė R. Mikliušienė apeliaciniame skunde nurodė, kad pirmos instancijos teismas neteisingai vertino nuotraukos turinį, kadangi ji iškeltus vidurinius pirštus atsukusi į save, o ne į kitą asmenį, kuris fotografavo, kad ji iškeltus vidurinius pirštus atsukusi į save fotografavosi, tikslu turėti nuotrauką, kurioje būtų užfiksuotas jos gerai leidžiamas laikas, todėl jos veiksmai negali būti vertinami kaip nedidelis chuliganizmas pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 174 straipsnį. 

2016-09-14, antstolė Ramunė Mikliušienė
Tačiau, tenka pripažinti, kad šį kartą, ko jau ko, nesitikėjome, jog mus gali nustebinti antstolė R. Mikliušienė su savo sapalionėm ir vapalionėm. Ji apeliaciniame skunde nurodė ir tai, kad ji yra gestų kalbos specialistė, t. y. ji nurodė tai, kad gestų kalboje vidurinio piršto rodymas reiškia tai, kad „ministrų kabinetą sudaro visi ministrai, o jiems vadovauja ministras pirmininkas“. Taip pat nurodė, kad gestų kalboje iškeltas vidurinis pirštas reiškia: „dezinformacija“; „diktatūra“; „gynyba“; „konfrontacija“; „nušalinti“; „paprotys“ ir „viešumas“. 

Betgi, Kauno apygardos teismas įsiteisėjusia nutartimi konstatavo, kad antstolė R. Mikliušienė elgėsi skandalingai ir amoraliai, kuomet antstolė R. Mikliušienė viešoje vietoje M. Valančiaus gatvėje Kaune, užsidėjusi juodus akinius nuo saulės, it filmo „Vyrai juodais drabužiais“ herojė, išsišiepusi iki ausų rodydama nepadorius gestus – iškeltus vidurinius pirštus, savo iniciatyva fotografavosi, dėl ko jos veiksmai vertinami kaip nedidelis chuliganizmas pagal ATPK 174 straipsnį. Be to, teismas konstatavo ir tai, kad antstolė R. Mikliušienė konfliktuodama su jos vadovaujamos įmonės UAB „Novus rex“ buvusiu darbuotoju, kuris yra asociacijos narys, nusiusdama nuotrauką su įžeidžiančiu gestu, turėjo įvertinti siuntimo pasekmes ir numatyti, kad nuotrauka gali patekti viešoje erdvėje. 

Šiandien Kauno apygardos teismas civilinėje byloje paskelbė įsiteisėjusią nutartį, kuriuo atmetė skandalingu ir amoraliu elgesiu pagarsėjusios antstolės R. Mikliušienės apeliacinį skundą ir paliko galioti Kauno apylinkės teismo gegužės 2 d. priimtą sprendimą. 

Parodytume 2014 m. gegužės 31 d. darytą garsiąją nuotrauką, tačiau teismas, tikslu išvengti ateityje konfliktinių situacijų tarp asociacijos (jos dviejų narių) ir antstolės R. Mikliušienės, uždraudė asociacijai ir jos dviem nariams viešinti ir platinti nuotrauką. Tačiau asociacija ir jos nariai dėl tokio teismo sprendimo visai nepergyvena, nes dar prieš teismui uždraudžiant nuotrauką viešinti ir demonstruoti, nuotrauka demonstruota ir viešinta tam kam reikėjo. 

2015-11-13, advokatės padėjėja Snieguolė Miceikaitė
Antstolę R. Mikliušienę teisme civilinėje byloje atstovavo advokatės padėjėja S. Miceikaitė, kuri pačiame pirmame teismo posėdyje spėjo užsitarnauti „melagės“ vardą, kuri tampriai susijusi su antstolės R. Mikliušienės geriausia drauge advokatų kontoros „Konsus“ advokate Gintare Girdžijauskiene.

Atsakingai pareiškiame, kad asociacija ir jos nariai nėra atsakingi už skandalingą ir amoralią antstolės R. Mikliušienės reputaciją.