2017 m. balandžio 25 d., antradienis

Kauno seniūnaičių rinkimai. Kandidatai, kurie kelią abejonių dėl jų gebėjimų ir moralinių vertybių

Benediktas Valatkevičius
Iš sportinio intereso peržiūrėjome 86-ešių kandidatų gyvenimo aprašymus, jeigu galima juos taip vadinti, ko pasėkoje iškilo keletas pastebėjimų dėl kai kurių kandidatų gebėjimų ir moralinių vertybių. 

Benediktas Valatkevičius nustebino pasirašymo apimtimi – per visą lapą! Turbūt čia akivaizdus pasakymo pavyzdys: „iš didelio rašto išeina iš krašto“. 

Brigita Bingelytė
Brigita Bingelytė prisistato kaip įmonės MB „Aduta“ direktorė, tuo siekdama rinkėjams parodyti savo kompetenciją suburti žmones ir vadovauti. Tačiau realybė kitokia – minimoje įmonėje nedirba nė vienas darbuotojas, todėl peršasi vienintelė išvada, kad kandidatė dirba nelegaliai, tuo apvogdama valstybę. 

Dainius Lanauskas
Dainius Lanauskas taip pat prisistato kaip įmonės VšĮ „Gražinkime Kauną“ direktorius, tačiau iš tikrųjų minimoje įmonėje nedirba nė vienas darbuotojas. Todėl peršasi vienintelė išvada, kad kandidatas dirba nelegaliai, tuo apvogdamas valstybę. Be to, kandidatas nurodo ir tai, kad prieš tai buvo kitos įmonės UAB „Vilnius Group“ direktorius ir akcininkas, pamiršdamas nurodyti, kad įmonę subankrotino. 

Evgeny Rudzevich
Evgeny Rudzevich prisistato kaip įmonės UAB „Maibus“ vadovas, paaiškindamas, jog vertina organizuotą kolektyvą ir moka dirbti komandoje. Tačiau realybė kitokia – jis vadovauja vieno asmens įmonei, t. y. jis tik pats dirba įmonėje, ko pasėkoje nėra galimybių įsitikinti, ar iš tiesų jis moka dirbti komandoje. 

Evgeny Rudzevich, Jonas Stačiokas, Valdas Urba, Vytautas Šimkus ir Vladas Putinauskas – kandidatai, stokojantys savo idėjų, negebantys savarankiškai mąstyti, kadangi visi penki kandidatai nurodė žodis žodin tokias pat asmenines savybes. Apgailėtina. Ypač apgailėtina iš Jono Stačioko ir Vlado Putinausko pusės, kurie pagal amžių priskiriami prie jaunimo. 

Jonas Stačiokas
Gintaras Pranulis save prisistato kone didžiausiu visuomenininku, nurodydamas savo „visuomeninę veiklą“ įmonių UAB „Kauno vandenys“ ir UAB „Būsto valda“ valdymo struktūrose, pamiršdamas paminėti, kad už tai gavo kas mėnesį tūkstantinį atlygį. 

Valdas Urba
Gražina Anankienė ir Paulius Linkevičius nustebino „žiniomis“. Pasirodo, kad mokslinis laipsnis yra bakalauras. Tiesa sakant, to tikrai nežinojome.

Ineta Lekavičienė gyvenimo aprašymą pateikė vos keliais sakiniais. 

Vytautas Šimkus
Kastytis Kuzmickas, gyvenantis ir dirbantis Vilniuje, užsimanė būti seniūnaičiu Kaune. O kas įdomiausia, tai jo pasisakymas apie tai, kad jis procesinius dokumentus rengia kompiuteriu. Reik suprasti, kad tai yra privalumas, ko pasėkoje parodo, koks jis puikus teisininkas. Apgailėtinas. P. S. Norėtume pamatyti bent vieną teisininką, kuris procesinius dokumentus rengia ranka, ir dar norėtume pamatyti teisėjo veidą, kai jis gauna nagrinėti ranka parašytą procesinį dokumentą. 

Vladas Putinauskas
Lolita Barkauskienė prisistato kaip Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos narė nuo 2010 metų, nors realybė yra kitokia – LRKD suskirstyta į padalinius pagal miestus, ko pasėkoje kiekviename padalinyje yra narių sąrašas, kuriame (Kaune) tokios kandidatės 2010 metais net nebuvo. Taigi, peršasi vienintelė išvada – jau dabar meluojama dėl tokių dalykų, o dėl ko meluos vėliau? Melagė. 

Gintaras Pranulis
Rūta Malakauskienė rinkėjams siūlo jiems pateikti informaciją, kurią ir taip be jos įvairios institucijos apie savo veiklą ir sprendimus teikia. Klausimas, ar kandidatė rinkėjus laiko durniais, ar pati kandidatė durnė? 

Gražina Anankienė
Saulius Jakutavičius kandidatams savo darbo patirtyje nurodo kokio galingumo elektros įrenginius prižiūrėdavo. Turbūt kandidatas mano, jog šie skaičiai „0.4/10/35/110kV“ rinkėjams padarys įspūdį. 

Paulius Linkevičius
Stasys Sinkevičius gyvenimo aprašymą surašė ranka. Retas reiškinys. 

Tomas Rakauskas turbūt tikisi rinkėjus sužavėti Metų darbuotojo nominacijomis, kurias gavo savo darbovietėje. Kas kita būtų, jei nominaciją gautų ne iš darbovietės, o iš visų darboviečių. Kita vertus, jeigu vienas darbuotojas gauna Metų darbuotojo nominaciją kelis metus iš eilės, tai daug ką pasako apie kitus darbuotojus – jie blogai dirba, ko pasėkoje apsaugos įmonė prastai suteikia klientams saugos paslaugas. 

Ineta Lekavičienė
Vytautas Samonis. Tiesa pasakius, tai pirmą kartą pamatėme, kuomet kandidatas į seniūnaičius nurodo asmeninius gebėjimus dirbant su kompiuterinėmis programomis. Kas kita būtų, jei kandidatas kandidatuotų į kokio IT specialisto pareigas. 

Kastytis Kuzmickas
Vladas Kaftaniukas – kandidatas, kuris durnina rinkėjus arba pats durnius, kadangi vienu atveju giriasi, kad buvo Seimo nario Vydo Gedvilo padėjėju, tačiau kitu atveju nenurodė, kad jis nuolatos dirbo V. Gedvilui, kai V. Gedvilas buvo Seimo pirmininkas ar Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas. O kas dar įdomiausia, tai kandidatas neturi jokio išsilavinimo, susijusio su pedagogika, tačiau, kai pasibaigė svaiginantis darbas Seime, kažkokiu būdu patapo mokytoju. Matyt, kitur su turima kompetencija ir darbo patirtimi negalėjo įsidarbinti. Apgailėtina.
Lolita Barkauskienė

Rūta Malakauskienė
Saulius Jakutavičius


Stasys SinkevičiusTomas Rakauskas
Vytautas Samonis

Vladas Kaftaniukas